Reno Spinache – Dobry Dzień

Dobry Dzień to pierwszy efekt wspólnej pracy Reno i Spinache. Wideo powstało w Łodzi, we współpracy z Mass DNM i bludshop.com. Za produkcję odpowiedzialni są The New Black & New Boat.
http://www.youtube.com/watch?v=0C2BSb5cRZI

Tagged ,